Trung tâm xét nghiệm adn - DNA TESTINGS 0908664209

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP THUỘC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP  

GIẤY CHỨNG NHẬN THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC HÌNH SỰ CHÂU Á 2013  

HỘI THẢO KHOA HỌC HÌNH SỰ CHÂU Á 2013

Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực giám định ADN khu vực Châu Á và là hội thảo mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức hàng năm, mạng lưới các phòng thí nghiệm này có thể chia sẽ những kinh nghiệm quý giá và hỗ trợ nhau giải quyết những khó khăn.

CHỨNG CHỈ ĐẠO TẠO ILLUMINA/MỸ NĂM 2012    

Hệ thống máy giải trình tự gen độ phân giải cao công suất lớn, tiêu chuẩn mới trong xét nghiệm, định hướng tương lai

CHỨNG CHỈ ĐẠO TẠO  APPLIED BIOSYSTEMS/MỸ NĂM 2010

Hệ thống máy giải trình tự gen độ phân giải cao, tiêu chuẩn vàng trong xét nghiệm ADN trên toàn thế giới

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC CỦA DDC/MỸ  

GIẤY CHỨNG NHẬN THAM DỰ HỘI THẢO NIPT 2015