Trung tâm xét nghiệm adn - DNA TESTINGS 0908664209

Điều kiện & Điều khoản

1. DNA TESTINGSlà tên viết tắt đã được đăng ký của  CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV DNA TESTINGStheo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313459095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 09 năm 2015.

2. Người yêu cầu phân tích phải là người không chịu sự quản thúc của pháp luật, có đầy đủ hành vi năng lực để thực hiện yêu cầu phân tích cũng như tự chịu trách nhiệm về việc yêu cầu phân tích của mình, sau đây gọi chung là “khách hàng”.

3. Tất cả các thông tin và tài liệu được đăng tải trên trang website của DNA TESTINGS chỉ là các thông tin chỉ dẫn nhằm cung cấp thông tincho “khách hàng”. Chúng Tôisẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ được tìm thấy trên trang website. Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

4. “Mẫu”, “mẫu ADN” hay “mẫu quan hệ huyết thống” có nghĩa là các mẫu được thu dưới dạng mẫu máu, mẫu niêm mạc miệng hoặc mẫu sinh học khác được chấp nhận bởiDNA TESTINGS sẽ được dùng để phân tích ADN. “Phân tích ADN”, “xét nghiệm ADN” hay “phân tích quan hệ huyết thống” là đề cập đến việc phân tích tất cả các mối quan hệ huyết thốngvà được thực hiện theo phương pháp phân tích di truyền.

5. DNA TESTINGSsẽ tiến hành phân tích ADN theo yêu cầu tự nguyện của “khách hàng” sau khi nhận được “Giấy đề nghị phân tích ADN” với đầy đủ các thông tin cùng chữ ký của “khách hàng” và nhận đủ lệ phí phân tích tương ứng với từng yêu cầu phân tích. Ngoài ra, các mẫu nhận được phải được đựng trong phong bì đã niêm phong của “khách hàng” đồng thời là người trực tiếp ký đơn và đảm bảo rằng quá trình thu mẫu không bị lây nhiễm. Chúng tôi có quyền giữ lại các kết quả phân tích cho đến khi khách hàng thanh toán đủ  tiền.

6. Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền cho DNATESTINGS như lệ phí chuyển tiền của ngân hàng.                      

7. “Khách hàng” viết “giấy đề nghị phân tích ADN” xác nhận rằng họ có quyền hợp pháp với các mẫu cung cấp cho DNA TESTINGS (Không có sự cưỡng chế hay phạm pháp gì khi thu mẫu). “Khách hàng” nộp “giấy đề nghị phân tích ADN” phải chấp nhận bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà DNA TESTINGS phải chịu khi các mẫu mà “Khách hàng” cung cấp không hợp pháp.

8. DNA TESTINGSsẽ không hoàn lại lệ phí khi mẫu đã được phân tích.

9. DNA TESTINGSkhông chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót do thu mẫu của người gửi mẫu và cũng không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc mẫu khi gửi qua bưu điện hay các dịch vụ chuyển phát khác.

10. Trong trường hợp các mẫu gửi đến để phân tích ADN không đầy đủ (thiếu, không đủ hoặc chất lượng mẫu kém), DNA TESTINGS có quyền yêu cầu thêm mẫu hoặc lấy lại mẫu.

11. Bất kỳ mẫu nào gửi đến DNA TESTINGS để phân tích ADN mà không có đầy đủ thông tin ghi trên phong bì hay Giấy đề nghị phân tích ADN thì DNA TESTINGS có quyền hủy bỏ và không bảo lưu.

12. DNA TESTINGSchỉ thông báo các kết quả phân tích cho khách hàng trực tiếp đến làm xét nghiệm hoặc người được ủy quyền đến làm việc với Trung tâm và được sự đồng ý của khách hàng thì mới được cung cấp thông tin.

13. Tất cả các mẫu sẽ bị hủy sau 2 tháng kể từ khi kết quả phân tích được cung cấp cho các khách hàng đã đăng ký.

14. Trung tâm bảo hành kết quả trong thời gian 06 tháng. Nếu khách hàng có nhu cầu kiểm tra lại lần 2 tại trung tâm DNA TESTINGS hoặc đơn vị thứ hai thì khách hàng tự chịu phí xét nghiệm cho lần kiểm tra này. Nếu kết quả xét nghiệm lần hai sai khác với kết quả ban đầu thì trung tâm sẽ bồi hoàn gấp 10 lần phí xét nghiệm ( đối với dịch vụ HÀNH CHÍNH ) và bồi hoàn gấp 03 lần ( đối với dịch vụ DÂN SỰ ) mà quý khách đã đóng cho trung tâm.